E-voucher

 1. E-Voucher là gì? E-voucher trên Siêu Thị VNDC ( https://vndc.store/ ) là Phiếu mua hàng điện tử của người dùng trên Siêu Thị VNDC sử dụng trực tuyến tại website app  https://vndc.store/ để quy đổi, cấn trừ vào giá các sản phẩm, dịch vụ có trên Siêu Thị VNDC với tỉ lệ là 1 E-voucher tương đương với 1 đồng của giá bán sản phẩm, dịch vụ. 
  E - Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 2. Làm thế nào để nhận được E-Voucher ?

  Khi người dùng tham gia các chương trình, sự kiện, trò chơi được tổ chức trên Siêu Thị VNDC ( https://vndc.store/ ) thì sẽ được tặng thưởng vào trong tài khoản của người dùng.

  Hoặc người dùng có thể nạp E-voucher thông qua phiếu quà tặng hoặc mã quà tặng vào tài khoản của mình.

  E - voucher sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại trực tiếp giữa các tài khoản của người dùng khác nhau trên Siêu Thị VNDC.

 3. Sử dụng E - Voucher: Quý khách sẽ sử dụng E-Voucher đang có trong tài khoản để giảm giá cho đơn hàng mới bằng cách đánh dấu (tick) vào ô sử dụng E - Voucher tại bước 3 Thanh toán & Đặt mua trong quá trình đặt hàng. Hệ thống sẽ quy đổi E - Voucher và trừ vào tổng số tiền quý khách sẽ thanh toán cho đơn hàng.
 4. Thời hạn sử dụng:

  E - Voucher không giới hạn thời gian sử dụng.

  Với những chương trình có giới hạn thời gian sử dụng E - Voucher được tăng khi quý khách tham gia, Siêu Thị VNDC cũng sẽ thể hiện rõ ràng thông tin hạn sử dụng để quý khách nắm.