Quy định và hình thức thanh toán

QUY ĐỊNH THANH TOÁN

 1. Rà soát và xác nhận nội dung giao kết thanh toán. 

  VNDC’s Marketplace ( https://vndc.store/ ) có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết thanh toán. Cơ chế rà soát và xác nhận này đã đáp ứng các điều kiện sau:

  • Hiển thị cho khách hàng những thông tin sau: 
   •  Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại;
   • Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;
   • Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.
  • Những thông tin này có khả năng lưu trữ, in ấn được trên hệ thống thông tin của khách hàng và hiển thị được về sau.
  • Hiển thị cho khách hàng những thông tin về cách thức trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng và thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng thông qua việc liên hệ xác nhận bằng hotline.
  • Cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng thông qua trang web hoặc hotline
 2. Thông tin về điều kiện giao dịch chung. 

  VNDC’s Marketplace ( https://vndc.store/ ) có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng thanh toán.
  Điều kiện giao dịch chung bao gồm:

  • Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả (Được công bố công khai trên website);
  • Chính sách bảo hành sản phẩm (Được công bố công khai trên website);
  • Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế (nếu có) (Được công bố công khai trên website);
  • Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch (Được công bố công khai trên website);
 3. Thông tin về các phương thức thanh toán

VNDC’s Marketplace ( https://vndc.store/ ) đã công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp trong mục Chính sách thanh toán và vận chuyển.

VNDC’s Marketplace ( https://vndc.store/ ) đã thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.

VNDC’s Marketplace ( https://vndc.store/ ) đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website vndc.store bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

 1. Phương thức chuyển khoản

  Khách hàng đặt hàng qua website: https://vndc.store/ và chọn phương thức thanh toán là Chuyển khoản ngân hàng thì Khách hàng cần thực hiện chuyển khoản váo đúng thông tin tài khoản ngân hàng, đúng số tiền và nội dung giao dịch được hiển thi cho khách hàng sau khi khách hàng đã đặt hàng trên website. Thông tin chuyển khoản như sau:

  Thông tin chuyển khoản

  Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

  Sô tài khoản: 50344558

  Tên chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN DICH VU CONG NGHE UNG DUNG GO24

  Nhân viên của chúng tôi sẽ xác nhận giao dịch chuyển khoản thành công của khách hàng sau khi đã nhận được thông báo nhận tiền từ phía ngân hàng với nội dung giao dịch chính xác đã thông báo với khách hàng khi đặt hàng.

  Khách hàng có thể theo dõi chi tiết thông tin đơn hàng, trạng thái thanh toán, phương thức thanh toán cũng như trạng thái giao hàng của đơn hàng trực tiếp trong tài khoản của khách hàng tại https://vndc.store/ 

  *** VNDC’s Marketplace ( https://vndc.store/ ) sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin. Quý khách phải làm việc trực tiếp với ngân hàng để giải quyết sai sót trên

 2. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa (Internet Banking):Áp dụng cho thẻ ATM  có đăng ký dịch vụ internet banking và thuộc ngân hàng có liên kết với https://vndc.store/
 3. Thanh toán bằng Thẻ tín dụng/ghi nợ:
 4.  Chỉ áp dụng cho 3 loại thẻ là Visa, Mastercard, JCB.